Home

Kontakt

GOVIĆ vl.Hrvoje Gović
Obrt za promidžbu i usluge
22 010 Žaborić,Krapanjska 1
OIB:93271586396
IBAN: HR672411006112000918

Usluge

- POSLOVNO SAVJETOVANJE
- RAČUNOVODSTVO
- REVIZIJA
- OBRAČUN PLAĆA
- POREZNO SAVJETOVANJE

Naša lokacija